చిన్ని గుండు కు ముందు మురిపం/Tony & guy Hair Saloon experience/Thank you so much for watching!

Kalagura Gampa Store – https://goo.gl/maps/YYKbaYQmsHH51sMR7
Kalagura Gampa Website – https://kalaguragampa.com/shop/
️International Shipment️ – https://kalaguragampa.com/international/
For Complaints, Issues, Enquires, Promotions, Business Patnerships Please Contact – 7672047896

SUBSCRIBE if you want to see daily videos from me; https://www.youtube.com/c/KalaguraGampa?sub_confirmation=1

————————————-
Music Credits by:
————————————
Youtube Audio Library – https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
Sound of Isha – https://www.youtube.com/user/soundsofisha/featured
Vijayalakshmi Maruvada – https://www.youtube.com/watch?v=2ZKHJEZjT-o&list=PLWvZNTO00AcCt_AxBfE08_9MkSgwtq3bW

—————————————————-
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA
—————————————————-
️ Instagram – @kalagura_Gampa : https://www.instagram.com/kalagura_gampa/
Twitter- @kalagura_gampa : https://twitter.com/Kalagura_gampa
Facebook Page- @kalaguragampa : https://www.facebook.com/Kalaguragampa.Sreedevi

——————————————————————
️ For business enquiries:
Email – [email protected]
——————————————————————
My Shooting & Editing Equipments:
Apple iMac – https://amzn.to/39n2fqx
Apple Magic Keyboard – https://amzn.to/3fXLzbs
Apple Magic Mouse 2 – https://amzn.to/3hAEQ7F
Canon EOS 70D – https://amzn.to/2BoJoia
Rode Wireless Go Wireless Microphone Link – https://amzn.to/30JzHDy

—————————–
My Play Lists
—————————–
My uploads: https://www.youtube.com/watch?v=2seDWSKfiew&list=PLHDsdxDf3WyXfnigOdp2EVBeilMWevAFt
Cooking: https://www.youtube.com/watch?v=2seDWSKfiew&list=PLHDsdxDf3WyWdKQL7gHn0iQixSgFm_3d0
Home: https://www.youtube.com/watch?v=j3fOr4Ygtao&list=PLHDsdxDf3WyVwLNhQihpKl-WeVW69z_Qp
My Village Show Series: https://www.youtube.com/watch?v=0zvsJN7HFN8&list=PLHDsdxDf3WyXywk5KFuQiVPeXuGfa-xlt
Informative: https://www.youtube.com/watch?v=3bDpagzFB_c&list=PLHDsdxDf3WyX1k2qjaqwIWUlgpRnJtX0D
Fruit Garden: https://www.youtube.com/watch?v=TGbOJx6AwtA&list=PLHDsdxDf3WyXWEg7-xTXdtFsZH6udG0xo
Vegetable Garden: https://www.youtube.com/watch?v=ULzl8Y5NL2I&list=PLHDsdxDf3WyVvC-R8BWdASg3cPYIw_o9o
Flower Garden: https://www.youtube.com/watch?v=4rSWtK2Cs1I&list=PLHDsdxDf3WyVAcu_PCb3yTrqcyau5MKbg
Health Tips: https://www.youtube.com/watch?v=lCzI7W6cIJo&list=PLHDsdxDf3WyUkGRdihmM9EKNhqcu8r1NM
Unique Trees Series: https://www.youtube.com/watch?v=KKMe2IjZ1ds&list=PLHDsdxDf3WyUr4fPoPIEu-a5aRaahyM2g
Leafy Vegetable: https://www.youtube.com/watch?v=lCzI7W6cIJo&list=PLHDsdxDf3WyWwdCmXNwwXXoORbyDgEi0o
DIY (Do it yourself): https://www.youtube.com/watch?v=3bDpagzFB_c&list=PLHDsdxDf3WyVYVT_d4VrG2EQQJYMTOxdp
Explore: https://www.youtube.com/watch?v=qBn3GzKz4NY&list=PLHDsdxDf3WyW2z-nQbx9VwmvuyxS0pD-t

Vlogs: https://www.youtube.com/watch?v=ok-xDaVb9as&list=PLHDsdxDf3WyUD7I3apzJmpEHYxp8sOepN

———————

About me:

The smallest countryside, a beautiful childhood was my past. It is a glorious experience but remains like the memory of a past life.
Due to an endless wish, persistent effort, and a grateful companionship with my better half, I was able to create my little Brindavan in the outskirts of Hyderabad just as I dreamed.
We do not know if it was our mindset, but we managed to create Patnam lo Palleturu- Our little long lost village in the city.
We believe in living life and not in just Surviving.

I have come forward to have fun with you in a world of small and beautiful dreams.
This includes our home, beautiful garden, our Grandparents’ food recipes, health tips, modern steps and the desire to share my thoughts with you.

అతి చిన్న పల్లెటూరు, అందమైన బాల్యం నా గతం. అది ఎంతో అపురూపమైనది కానీ గత జన్మలా మిగిలిపోయింది.
అంతులేని కోరిక, భగీరథ ప్రయత్నం, తోడుగా నా జీవిత భాగస్వామి, వెరసి నేను కలలుగన్న బృందావనం కుటీరం హైదరాబాద్ నగరం చేరువలో.

మనసు పడ్డామా, మార్పుని కోరుకుంటున్నామా, ఏమో తెలియదు కానీ, మొత్తానికి పట్నంలో పల్లెను సృష్టించుకున్నాం. బ్రతికే యడం కాదు జీవిద్దాం అనే మా కోరికకు జీవం పోసుకున్నాం.

ఆర్భాటాలు లేని, అందమైన కలల ప్రపంచం లో మీతో కలసి ఆనందించాలని మీ ముందుకు వచ్చాను.
ఇందులో మా కుటీరం, అందమైన వనం, అమ్మమ్మ వంటలు ,ఆరోగ్య సూత్రాలు, ఆధునిక అడుగుల తో పాటు నా ఆలోచన స్రవంతిని మీతో పంచుకోవాలనే కోరికకు రూపమే ఈ కలగూరగంప.

ఇట్లు
మీ శ్రీదేవి పట్లోళ్ళ

View original source video by clicking here

Tools

Soil

Sculptures

Potting Tables

EASY Daffodil Flower painting for Beginners step by step Acrylic
English Listening Practice Level 1
FORGOTTEN FLOWERS IN MY GARDEN! I did not feature these
Very Easy Trick To Make Flower Mala For Beginners//flower malai